V prípade záujmu o finančný dar

Len s vašou finančnou podporou sa nám podarí realizovať naše projekty na zlepšenie a zefektívnenie liečby PPP a na šírenie osvety medzi verejnosťou.

Číslo účtu: 2923884122

Kód banky: 1100

 

V prípade záujmu o inú formu sponzorského daru

Každá pomoc je vítana, preto sa tešíme na vaše nápady a návrhy. Prosím kontaktujte nás:

Občianske združenie F50

Barbora Šoltészová
Ďurgalova 6,
83101, Bratislava
obcianskezdruzenief50@gmail.com
Tel: 0910958222​​