Naším cieľom je predchádzať a znižovať frekvenciu rozšírenia porúch príjmu potravy v slovenskej populácii, informovať verejnosť a brániť tabuizovaniu tejto témy.

ppp