Čo sú to poruchy príjmu potravy (PPP)?​


Jedná sa o psychické ochorenia, ktorými trpia najčastejšie dospievajúce dievčatá, ale medzi pacientami sa nachádzajú aj chlapci (do 10 % prípadov). Duševné ochorenia tohoto typu sú charakteristické tým, že od určitej fázy choroby pacient nie je schopný vlastnou vôľou ovplyvňovať svoje správanie spojené s jedlom a jeho konzumáciou. Odborná liečba je nevyhnutná, ale pacienti si svoj chorobný stav často nepripúšťajú. Ako môžeme vidieť na obrázku nižšie, PPP majú tri majoritné príčíny a síce ide o genetiku, sociálne prostredie a  psychológickú stránku jedinca. Prienikom týchto troch faktorov sa vytvára vhodné prostredie pre vznik poruchy príjmu potravy.

 

ppp Vplyv PPP na život a ich následky sú veľmi vážne, či už z fyziologického, psychického alebo sociálneho hľadiska.

Nedostatočná výživa má výrazný vplyv na zdravotný stav pacienta. Podvýživa vedie k rade zmien od estetických (lámavosť a vypadávanie vlasov, lámavosť nechtov, lanugo (rast jemných chĺpkov), či zhoršenie kvality pleti) až po vážne zdravotné komplikácie, ktoré môžu viesť až k smrti pacienta (8-20%). Najčastejšou fyziologickou príčinou smrti je zlyhanie srdca, môže však dôjsť aj k zlyhaniu iných vnútorných orgánov ako obličiek, pečene, ….

Nedostatok nutrícii má vplyv taktiež na psychiku pacienta. Tento nedostatok je schopný ovplyvniť myseľ aj náladu až do takej miery, že pacient trpí depresiou, úzkosťou, nutkavými myšlienkami na kontrolu príjmu potravy, ktoré môžeme charakterizovať aj ako OCD (obštrukčno-kompulzívna choroba z angl. Obsessive-Compulsive Disorder). Tieto psychické problémy môžu mať za následok ďalšie správanie ako závslosť na alkohole, drogách alebo môže viesť k sebevražedným sklonom (práve samovražda je najčastejšou príčinou smrti pacientov trpiacich PPP).
V sociálnom správaní sú vyvolané negatívne zmeny na úrovni tak štúdia a pracovného výkonu ako aj na úrovni vzťahov s okolím, ktoré býva často zhoršené ako následok zlého psychického stavu, ktorý vyvoláva podráždenosť jedinca, separáciu od okolia a podobne.

Porúch príjmu potravy je známych niekoľko typov, avšak najrozšírenejšie a najzávažnejšie sú mentálna anorexia a mentálna bulímia.

Mentálna anorexia sa prejavuje najmä striktným obmedzovaním potravy. Hlad a chuť do jedla sú zo začiatku zámerne potláčané s úmyslom znižovania telesnej hmotnosti. Prvé etapy chudnutia vedú k zvýšeniu sebavedomia pacientky, zvýšeniu chuti do života a rôznych aktivít. Dlhšie pôsobenie choroby však vedie k zhoršeniu stavu na všetkých úrovniach – fyziologickej, psychologickej aj sociálnej. Postupne sa vybudováva strach z jedla, ktoré nezapadá do predstavy o jedálničku pacientky (často vysokokalorické potraviny s vysokým obsahom tuku alebo sladkosti).  Rôznorodosť pacientkinho jedálnička sa postupom času znižuje a nakoniec v jedálničku ostáva len zelenina, ovocie a nízkotučný biely jogurt, prípadne nízkotučný neochutený tvaroh. Pri takomto štýle stravovania zvyknú dievčatá ešte nadmerne cvičiť najmä aeróbne druhy cvičenia a zámerne vyhľadávať príležitosti pre pohyb. Jedným z prvých typických fyziologických príznakov pri mentálnej anorexii je amenorrhea (strata menštruácie). Pri užívaní hormonálnej antikoncepcie je však tento príznak často prekrývaný dodávaním potrebnej škály hormónov pre “fungovanie” ženského cyklu. Ten však funguje len naoko – klamlivo. Ďalším príznakom je skreslené videnie reality v zmysle predstavy vnímania vlastného tela. Ten je narušený a vedie pacienta k neustálemu držaniu diét a excesívnej forme cvičenia. K tomuto správaniu sa pridružuje aj sledovanie svojej hmotnosti vážením niekoľkokrát denne v zmysle kontroly nad sebou samým. Akýkoľvek pohyb hmotnosti smerom nahor vedie k výčitkám, úzkosti a popudu držať drastickejšiu diétu a extenzívnejšie cvičiť. Tento fakt veľmi zťažuje samotnú liečbu a motiváciu pacienta k spolupráci s doktormi.

Mentálna bulímia je charakterizovaná ako stav, v ktorom sa pacient nekontrolovane prejedá, väčšinou po snahe dodržiavať striktnú diétu, avšak jeho vôľa sa stane neovládnuteľnou a pacient podľahne impulzu hladu a preje sa (resp. niektorí pacienti zjedia len o niečo viac, ako mali v pláne). Nasleduje pocit viny, úzkosti, čo vedie k zámernemu vyvolaniu zvracania. Psychologický rozmer tejto choroby je podobný mentálnej anorexii, čiže aj tu figurujú vtieravé myšlienky na jedlo, strach z priberania a iné depresívne a úzkostné stavy. Pacienti po takýchto epizódach cítia pocit viny, smútku a nenávisti voči sebe a svojmu telu. Pacienti stavy prejedania opisujú ako stav, kedy prestávajú cítiť pocit úzkosti a strachu, prestávajú ich trápiť problémy a jedlo im poskytuje úľavu.  Každé prejedenie je spojené s pocitom viny a následného vyvolania zvracania. Z prejedania a zvracania sa po čase vytvorí cyklus, ktorý je veľmi náročné prerušiť. Pacienti často pociťujú hanbu za svoje správanie a odborníka vyhľadávajú až po dlhšom čase.

Do porúch príjmu potravy radíme aj menej známe ochorenia ako napríklad drunkorexia. Táto diagnóza sa vyznačuje cieleným znižovaním príjmu kalórii za účelom zvýšeného príjmu alkoholu, vzhľadom na to, že alkohol je pomerne kalorický. Moderným ochorením patriacim do škály PPP je ortorexia, pri ktorom je pacient posadnutý zdravou životosprávou. Jedlo nesmie obsahovať žiadne farbivá, konzervačné látky, cukor, soľ, bielu múku a pod. Takéto správanie vedie k strachu z konzumácie neželaných potravín a môže viesť k výraznej podváhe pacienta.
Do PPP nepatria len diagnózy obmedzujúce kalorický príjem. Patrí sem aj záchvatové prejedanie, ktorému nepredchádza hladovanie, ale nie je nasledované zvracaním, jedinec nepociťuje hlad ani chuť na jedlo, ale jedením zaháňa nudu, osamelosť alebo sklamanie. Pre nočné prejedanie, ktoré je často spôsobené dodržiavaním diét, je charakteristická nespavosť a ranné nechutenostvo. Ochorenie bigorexia sa vyskytuje najčastejšie u mužov a vyznačuje sa excesívnym naberaním svalovej hmoty cvičením a špeciálnou úpravou stravy, pričom pacient sa aj napriek nadmernému osvaleniu cíti nevyvinutý, malý a slabý.