Každá pomoc je vítaná. Preto ak nám chcete pomôcť akýmkoľvek sponzorským darom, ako znak vďaky vás zaradíme do tejto sekcie, či už vystúpite pod záštitou spoločnosti, nadácie, organizácie alebo ako fyzická osoba.

279218  279218_58d51ceb2