Poruchy príjmu potravy postihujú milióny ľudí na svete — predovšetkým sú to dievčatá a mladé ženy. Tieto ženy sa na jedlo nepozerajú ako väčšina zdravých ľudí . Ľudia sa stravujú, pretože pociťujú hlad, alebo majú na niečo chuť, majú radosť z dobrého pokrmu, alebo jedia kôli výžive a zdraviu. Jedlo je odveky považované za gastronomický zážitok a z konzumácie pokrmov sa stala spoločenská udalosť. Avšak ženy trpiace PPP  majú k jedlu osobitý vzťah.  Vytvárajú si napríklad zvláštne rituály pred tým, než si „dovolia“ sa najesť, alebo majú nutkavú potrebu sa prijatej potravy zbaviť (vracaním, preháňadlami a podobne).

Porucha príjmu potravy nevznikne sama od seba. Je to príznak toho, že v živote človeka niečo nie je v poriadku. Táto choroba má oveľa hlbšiu príčinu, ako si mnohí myslia, koniec koncov to nie je len o tom, že žena chce byť štíhla. Určitý faktor zohráva dedičnosť, určitý faktor zohráva rodina, určitý faktor zohráva spoločnosť vyzdvihujúca nezdravú štíhlosť… 

PPP je varovným signálom, ktorý vám vraví, že istým situáciám v svojom živote, ktoré ste prehliadala alebo obchádzala, musíte venovať pozornosť. Je to pripomienka, že o stresoch a frustráciách, ktoré prežívate, nehovoríte otvorene. PPP sa môžu vytvoriť i v zdanlivo pokojnom prostredí. Typickým príkladom pacienta trpiacim anorexiou je mladá žena, ktorá žije v prostredí, kde sa nemôže dostatočne osobnostne prejaviť a komunikovať  otvorene aj o svojich negatívnych pocitoch. Navonok sa síce prispôsobí, ale vo vnútri prežíva zmätok a cíti, že na svoj život nemá absolútne žiaden vplyv. Nemá odvahu sa otvorene vzbúriť, a tak sa zameriava na jedinú časť svojho života, na ktorú  môže mať vplyv— ovplivňovanie vzhľadu svojho tela.