Touto formou chceme za Občianske združenie F50 poďakovť nášmu partnerovi Davi Film Studio za možnosť propagovať ich edukačný film „Sami“. Zahrala si v ňom aj populárna česká herečka Eva Vejmelková, ktorá stvárnila hlavnú postavu v známej snimke „Fontána pre Zuzanu“.

Film si môžete zdarma pozrieť TU.

Film „Sami“ se zaoberá problematikou porúch príjmu potravy, ich príčinami a dôsledkami. V dokumentárnej časti sledujeme osudy troch osôb trpiacich anorexiou a bulímiou. Situácie, ktoré popisujú skutočné postavy, sú tiež ilustrované vo filmovej časti, kde sledujeme osud šestnásťročnej Anny. Jej prvý milostný vzťah s Viktorom sa rozpadol na popud jej rodičov. Nie len tieto okolnosti vedú Annu k pocitu, že vzniknuté problémy sú spôsobené jej silnejšou postavou. Anna požiada o pomoc svoju nejlepšiu kamarátku Sáru. V priebehu filmu sledujeme premeny hlavnej hrdinky, kde sa objaví ako krásne, štíhle a spokojné dievča. Postupne však Anna nad svojím chudnutím stráca kontrolu. Film odhaľuje divákovi všeobecne známe, ale i neznáme fakty o týchto zákerných psychických ochoreniach a je taktiež sociálnou sondou do života a prostredia súčasného mladého človeka.

 

DOTERAJŠIA AKTIVITA

 

Akcia: Svetový deň výživy na OAIKBA

Miesto konania: Obchodná akadémia Imricha Karvaša v Bratislave, Hrobákova 11

Kontaktná osoba školy: Mgr. Viera Brusnická

Osoby zodpovedné za aktivitu zo strany OZ F50: Matej Bencura, Jana Ormandyová, Martina Stolárová

 

Vyjadrenie školy k aktivite OZ F50:

 

Vážená pani Šoltészová,

ďakujeme Vašim členkám za aktívnu  účasť na našej škole OAIKBA počas Svetového dňa výživy. Žiaci sa zapojili do cvičenia, zúčastnili sa merania BMI, vypĺňali test o zdravej výžive a stravovaní, urobili nástenku o zdravom životnom štýle a vďaka Vám sa  dozvedeli veľa dôležitých informácií o poruchách príjmu potravy. Filmom a debatou o vlastných skúsenostiach prednášajúcich ste žiakov zaujali a priviedli k väčšej osvete a zamysleniu nad vlastným spôsobom stravovania.

S pozdravom Mgr. Viera Brusnická