Každá pomoc, ktorú ste nám schopní a ochotní poskytnúť je vítaná. Finančné dary a ostatné prostriedky budú použité na chod občianskeho združenia F50, budovanie sieti pomoci pre pacientov trpiacich PPP, organizovanie liečebných pobytov pre pacientov pod záštitou odborného vedenia. Ďalej chceme pôsobiť na úrovni osvety v školských zariadeniach a iných rizikových kruhoch, kde sa PPP v podstate začínajú. Chceme zaškolovať nových odborníkov, ktorí budú schopní pomáhať pacientom, ktorí trpia PPP.

Každý má šancu na vyliečenie, tak nám pomôžte  poskytnúť ju čo najviac ľuďom, ktorí ju potrebujú. Nikdy neviete, či sa táto choroba nebude týkať aj vašej rodiny.