Dôležitá je úloha rodičov – mali by dieťaťu pomáhať, aby si uvedomovalo, že jeho chyby sú jednoducho súčasťou života, a neurčujú jeho ľudskú ani spoločenskú hodnotu. Dieťa sa potom nenechá drviť nepriaznivými životnými situáciami, pokiaľ vie, že prehry patria k životu, že sú dočasné a je ich možné prekonať. Je dôležité, aby pomohli deťom nájsť sebadôveru, rozvíjali spontánnu, otvorenú výmenu myšlienok a názorov a preukazovali svojim deťom obetavú lásku.

Život väčšiny tých, ktorý trpia poruchami príjmu potravy, sa vyznačuje snahou o dokonalé výkony. Mnohí zažili len málo neúspechov. Ich rodičia k tomuto problému v niektorých prípadoch i napriek najlepším úmyslom bohužiaľ prispeli.

ppp