Pridať sa k nám môžete po podaní žiadosti o udelenie členstva v občianskom združení F50 elektornicky na e-mail, alebo písomne na nižšie uvedenú adresu. V žiadosti uvedte svoje celé meno, kontaktnú adresu a dôvod, prečo sa chcete stať členom občianskeho združenia F50.


Kontakt

Občianske združenie F50
Barbora Šoltészová
Ďurgalova 6,
83101, Bratislava
obcianskezdruzenief50@gmail.com
Tel: 0910958222​​