Naše projekty sú spolufinancované aj vďaka vašim darom a príspevkom. Zapojte sa aj vy do skupiny ľudí, ktorí chcú bojovať proti PPP a problémom, ktoré s PPP súvisia.

Naše projekty sú zamerané na pomoc ľuďom trpiacim PPP odbornou formou, na osvetovú činnosť na školách a na boj proti tabuizovaniu tejto témy v slovenskej konzervatívnej spoločnosti, ktorá sa na psychické poruchy pozerá v negatívnom svetle.

Zrealizované projekty

1. Psychorelaxačný pobyt v Senci v hoteli Relax pod záštitou KPMG

(Máj/Jún 2013)

Plánované projekty

1. Osvetová činnosť na školách – premietanie filmu „Sami“

(September 2013 – Jún 2014)

2. Psychorelaxačný pobyt

Občianske združenie F50
Barbora Šoltészová
Ďurgalova 6,
83101, Bratislava
obcianskezdruzenief50@gmail.com
Tel: 0910958222​​

Číslo účtu: 2923884122
Kód banky: 1100