Cieľom tochto projektu bolo pozitívne ovplyvniť životy pacientov trpiacich poruchou

príjmu potravy (PPP):

1. Vymaniť sa z rutínneho stereotipu všedných dní,

2. Podstúpenie odbornej psychoterapie a arteterapie a psychorelaxácia – sústreďovať myšlienky pacientov na prijatie vlastného tela a naučiť sa akceptovať ho,

3. Naučenie pacientiek režimovej liečbe, pod ktorou sa chápe pravidelné a plnohodnotné stravovanie – upravenie stravovacích návykov tak, aby dokázali príjmať kvalitnú a plnohodnotnú potravu pravidelne a v rozumnej miere ako ostatná populácia,

4. Nadviazanie a zlepšenie teraupeutického kontaktu pacienta s odborníkom – psychiatričkou MUDr. Natáliou Dimovou a psychologičkou Mgr. Evou Kempnou,

5. Spoznávanie sa dievčat medzi sebou, zhováranie sa o problémoch súvisiacich s PPP, preberanie skúseností s bojom s touto veľmi závažnou celoživotnou chorobou,…

Pobyt v rozsahu 3 dní pod záštitou štedrého daru od spoločnosti KPMG obsahuje psychoterapeutický program, pravidelný prísun plnohodnotnej, kvalitnej  stravy 5-krát za deň, relaxáciu mysle pacientiek a uvoľňujúce ranné cvičenie v podobe strečingových a jednoduchých cvikov prevzatých z pilatesu a jogy. 

279218_1dd1ac0547e593099e9060ce8e6acf05.jpg_srz_p_455_300_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz 279218_c8d4996edf79a775717e18725834a89e.jpg_srz_p_450_300_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz

Z odborného hľadiska sa pacientkám venovala psychiatrička s dlhoročnou praxou a špecializáciou na poruchy príjmu potravy – MUDr. Natália Dimová a psychologička Mgr. Eva Kempná. Samotná psychoterapia pod vedením Mgr. Evy Kempnej mala niekoľko zadaní. Prvým zadaním bolo hľadať hodnoty, ktoré sú pre pacientky dôležité a vpisovať ich do ľubovoľného geometrického útvaru. Druhým zadaním bolo zosumarizovať svoj životný príbeh do minimálne 8 etáp do takej hĺbky a podrobnosti, ako pacientka uznala za vhodné. Tretím zadaním bolo z týchto období vybrať to najbezprostrednejšie, najbezstarostnjšie obdobie a charakterzovať, prečo si ho pacientka vybrala spomedzi všetkých období. Pri vyhodnotení terapie pacientky opisovali vybrané hodnoty, rozprávali o svojom životnom príbehu (samozrejme do takej hĺbky, do akej sa chceli otvoriť ostaným) a diskutoval sa výber životného obdobia, v ktorom sa pacientky cítili najprirodzenejšie, a  najbezprostrednejšie. Väčšinou uvádzali skoré detstvo, ale aj osamostatnenie sa v dospelosti, presťahovanie sa do inej krajiny (čiže úplnú zmenu prostredia). Následne psychologička navrhla hľadanie toho, prečo sa v príslušnom období cítili tak, ako by sa mal človek cítiť počas celého života. Navrhla, aby sa pacientky túto neľahkú odpoveď pokúsili hľadať a aplikovať ju do života.

279218_02f2ef472fcb6f372fc37cc7a23901e7.jpg_srz_p_400_265_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srzPo prestrávke nasledovala arteterapia. Arteterapia je formou psychoterapie, kde sa ako prostriedok liečby využíva výtvarná a umelecká tvorba, ktorá je hlavný prostriedok poznania a ovplyvnenia ľudskej psychiky. Arteterapiu privítali pacientky s radosťou a nadšením. Bolo z nich cítiť uvoľnenie mysle, ktoré táto terapia poskytuje. Následne svoje diela predstavili a debatovali o nich a ich podstate.

279218_c0e5885c8476e64d5fa8901d9ad587d7.jpg_srz_p_205_300_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz 279218_a0a8f86f74c576348a1952524d90a81f.jpg_srz_p_205_300_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz

Záverečné hodnotenie

Na záver by sme radi pridali niekoľko postrehov a dojmov zúčastnených psychoterapeutov a pacientov.
Psychoterapeuti sa s pacientmi oveľa viac zblížili počas otvorených uvoľnených poobedných, ale aj večerných diskusií na ľubovoľné témy. To malo očakávaný pozitívny účinok na vačšiu otvorenosť pacientov počas psychoterapie. Pacientom sa na pobyte veľmi páčilo, špeciálne ocenili aplikované terapie a rozmanitosť vykonávaných aktivít. Pacientky sa vyjadrili, že táto forma pomoci ich naštartovala do ďalšieho boja s týmto celoživotným psychickým ochorením. Prejavili veľký záujem o účasť na podobných akciách organizaných Občianskym združením F50 aj do budúcna.