Bratislava a okolie

 

Odporúčame:


Psychiatrická odborná pomoc

MUDr. Natália Dimová
Súkromná psychiatrická prax
Tel: 0908866598

ppp

MUDr. Viera Horváthová- Psychiatrička
Psychiatrická klinika LF UK a UNB
Mickiewiczova 13 , Bratislava
Tel: 02/57290 -348, –389
E-mail: ambulancia.PPP@gmail.com
Zdravotné poisťovne: Všetky

MUDr. Martina Paulínyová, PhD. – Detská psychiatrička
Klinika detskej psychiatrie
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave
Limbová 1, 833 40 Bratislava
Tel: 02/593 71 315
Zdravotné poisťovne: Všetky

MUDr. Jana Vránová– Psychiatrička a psychoterapeutka
Spirare, s.r.o. – psychiatrická a psychologická ambulancia pre dospelých
Americké námestie 3
811 08 Bratislava
Tel: 02/52636308
E-mail: spirare@stonline.sk
Zdravotné poisťovne: Všetky
Možnosť psychoterapie u niektorého z psychológov

v zariadení + psychiatrický stacionár 3x do týždňa

Psychologická odborná pomoc

PhDr. Lýdia Bátovská- Klinická psychologička a psychoterapeutka
Súkromná prax pre deti, adolescentov a dospelých
Sabinovská 10
821 02 Bratislava
Tel: 0907 984 876
E-mail: batovska@atlas.sk
Zdravotné poisťovne: Všetky

Mgr. Miriam Belianská- Klinická psychologička
Ambulancia pre deti a dospelých
Mlynské Nivy 56
824 52 Bratislava
Tel: 0908 200 911
E-mail: miriam.belianska@gmail.com
Webstránka: www.klin-psycholog.szm.com
Zdravotné poisťovne: Bez zmluvných poisťovní – priama platba

Mgr. Petra Černá – Klinická psychologička
UNB, Klinika pre deti a dorast A.Getlíka
Antolská 11
851 07 Bratislava
Tel: 02/6867 2635
E-mail: petracerna@gmail.com
Zdravotné poisťovne: Všetky

PhDr. Etela Mišaničová- Klinická psychologička a psychoterapeutka
Ambulancia pre deti aj dospelých
Poliklinika Šustekova
Šustekova 2
851 04 Bratislava
Tel: 0903 789 665, 0918 875 961
E-mail: misanicova@centrum.sk
Webstránka: www.klinickapsychologia.sk
Zdravotné poisťovne: Všetky

PhDr. Igor Obuch- Psychológ a psychoterapeut
Psychiatrická klinika LF UK a UNB
Mickiewiczova 13
Bratislava
Tel: 02/57290362 (telefonovať v ranných hodinách)
Zdravotné poisťovne: Všetky

Hana Ševčíková – Klinická psychologička
Medicentrum Vajnory – súkromná psychologická prax
Roľnícka 1
Bratislava
Tel: 0905719768
E-mail: sevcikova@psychoterapie.sk
Webstránka: www.psychoterapie.sk
Zdravotné poisťovne: bez zmluvnych poistovni – priama platba

PaedDr. Júlia Štermenská- Klinická psychologička a psychoterapeutka
Ambulancia pre dospelých
FNsP Bratislava
Krajinská 91, Bratislava
Tel: 0905 527 454
E-mail: julia.stermenska@gmail.com
Zdravotné poisťovne: Všetky

CENTRÁ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA

A PREVENCIE (CPPPaP)

(CPPPaP sú poradenské zariadenia poskytujúce komplexnú

psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú,

poradenskú a preventívnu starostlivoť deťom)
Služby CPPPaP sú poskytované pre klientelu detí a mládeže do

ukončenia prípravy na povolanie.
CPPPaP je zariadením s právnou subjektivitou, odborné služby

sú poskytované bezplatne.

CPPPaP
Brnianska 47, 811 04 Bratislava I.
Tel: 02/54775560
E-mail: pppba1@stonline.sk
Webstránka: www.nasaporadna.sk

CPPPaP
Drieňová 36, 821 03 Bratislava II.
Tel: 02/43632588
E-mail: cpppapba2@svsba.sk
Webstránka: www.internet.sk/cpppapba2

CPPPaP
Hubeného 25, 83153 Bratislava III.
Tel: 02/44882396
E-mail: poradenstvo@psychologickecentrum.sk
Webstránka: www.psychologickecentrum.sk

CPPPaP
Fedákova 3, 841 02 Bratislava IV.
Tel: 02/64288090, 02/64461467
E-mail: poradenstvoba4@gmail.com,

prevenciaba4@gmail.com
Webstránka: www.psychologickeporadenstvo.sk

CPPPaP
Hrobákova 3, 851 02 Bratislava V.
Tel: 02/62312249
E-mail: pppba5@orangemail.sk
Webstránka: www.psychocentrumba5.sk

CPPPaP
Martina Rázusa 30, 901 01 Malacky
Tel: 034/7724293
E-mail: pppmalacky@gmail.com
Webstránka: www.cpppapma.sk

CPPPaP
Lichnerova 61, 903 01 Senec
Tel: 02/45926708
E-mail: riaditel@poradnasenec.sk
Webstránka: www.poradnasenec.sk